Ilość wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce

30 maj 2019

20 maja GUS przedstawił raport dotyczący ilości wydanych zezwoleń w roku 2018. Jak wynika z raportu w 2018 r. wydano ich prawie 40% więcej niż w 2017 r. 72,5% wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców dotyczyło obywateli Ukrainy.

 

Copyright 2019 FOLGA S.A.