Wielozadaniowość - wróg, czy szansa na rozwój?

06 wrze 2019

Multitasking jest cechą, która bezspornie ,,sprawdza się” w większości firm, które ze względu na swój dynamiczny rozwój wymagają tej umiejętności od potencjalnych kandydatów.

 

Pracownik, zajmujący się jednocześnie kilkoma różnymi projektami lub ten, którego zakres obowiązków jest często zmieniany musi wykazać się dużą otwartością, elastycznością i dopasowaniem do wymagań, jakie stawia przed nim środowisko pracy, czy też sami przełożeni, oddelegowujący zadania. Liczne badania pokazują jednak, że pojęcie multitaskingu jest mocno wyidealizowane, ponieważ nie jesteśmy w stanie w pełni skupić się na kilku działaniach jednocześnie. Z tego też powodu multitasking powinien być rozpatrywany w kategorii nie jako wykonywanie kilku czynności w tym samym czasie, lecz jako zdolność do wykonywania zróżnicowanych obowiązków. Wielozadaniowość w tym rozumieniu łączy się ściśle z umiejętnością hierarchizowania różnych, pod względem tematycznym, zadań, które należy wykonać najbardziej efektywnie, dlatego też przy wielozadaniowości tak ważnym aspektem jest organizacja pracy własnej (prowadzenie harmonogramu zadań, wyznaczanie celowości, unikanie ,,rozpraszaczy”).


Wraz z rozwojem przedsiębiorstw i nowych mediów osoby podejmujące pracę na określonym stanowisku muszą wykazać się wielofunkcyjnością, aby sprostać oczekiwaniom obecnych pracodawców, którzy cenią sobie uniwersalność wśród swoich pracowników. W związku z takim podejściem coraz częściej mówi się również o multitaskingu jako o trendzie, który wyznacza sposób pracy w szybko zmieniającym się środowisku pracowniczym. Amerykańskie badania udowadniają również, że przeciętny pracownik w dużej mierze nie realizuje wyznaczonych planów, a jego praca sprowadza się jedynie do nadrabiania codziennych zaległości. 

Jak odróżnić pracownika wielozadaniowego od pracownika, który w sposób chaotyczny podchodzi do obowiązków? Jeśli pracownik pracuje na określonym planie, potrafi ustalać swoje priorytety i wykazuje się samodzielnością w osiągnięciu swojego celu, jak także ma świadomość, co przyniesie danej firmie większe korzyści, potrafi wykazać się elastycznością, gotowością do podejmowania różnych zadań -  można określić go osobą wielofunkcyjną, której praca przyniesie wymierne korzyści dla całego zespołu.

Uwzględniając szybkie tempo rozwoju rynku pracy, jak także nowych technologii, większość pracodawców odchodzi od jednozadaniowych miejsc pracy, a w tzw. ,,wielozadaniowości"  upatruje szansę na rozwój kwalifikacji nowo zatrudnionych pracowników. Multitasking jest bezspornie czynnikiem, który urozmaica pracę, pozwala na odkrywanie nowych zainteresowań, jak także pozwala walczyć z tak powszechnym obecnie wypaleniem zawodowym

Copyright 2019 FOLGA S.A.