4 zasady modelu ARTE

18 paź 2019

Zmiana stanowiska pracy w określonej organizacji i przejęcie na siebie obowiązków menedżerskich, czy stricte kierowniczych może zainicjować potrzebę zmiany dotychczasowej organizacji pracy i jednocześnie podejścia do współpracowników.

 

W momencie, kiedy stajemy się szefem dla swoich kolegów, z którymi nie łączyły nas tylko relacje zawodowe, niezbędny może okazać się model ARTE. Poznanie jego wartości pozwoli na uporządkowanie zasad potrzebnych do właściwego funkcjonowania w grupie i do przyjęcia odpowiedniego modelu zarządzania.

Nazwa ARTE pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Authority, Rules, Team, Equilibrium. Każde z tych słów ma odniesienie do jednej z czołowych zasad zarządzania zespołem, którego członkowie stanowili wcześniej grupę przyjaciół, kolegów z pracy, zajmujących stanowisko na podobnym szczeblu, a w perspektywie czasu, czy rozwoju firmy, liderem zostaje jeden z nich.

Przyjęcie stanowiska kierowniczego może budzić obawy, jak będziemy postrzegani przez współpracowników? Jak będę przedstawiały się dotychczas wykształtowane relacje i czy wydawane przez nas polecenia będą spotykały się z uznaniem? 

Poznanie czterech zasad modelu ARTE pozwoli na przygotowanie pracownika do zajmowania stanowiska menedżerskiego.
 

1) Authority - autorytet

Nie jest cechą charakteru i nie jest też postawą, a jest sposobem, w jaki postrzegają nas inni. W sytuacji, gdy jesteśmy liderem naszych kolegów z pracy nie możemy skorzystać z autorytetu formalnego. Tak naprawdę nasze zachowanie w perspektywie czasu może pokazać, że na autorytet zasługujemy. Za jego nabyciem przemawiać muszą nasze kompetencje, pozyskanie wiarygodności w oczach pracowników, pewność siebie, niezmienność prezentowanego wizerunku, opanowanie, dystans do siebie, czy też zdolność przyznania się do swoich błędów. 

2) Rules - reguły

Wyznaczenie reguł, czy też oczekiwań daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Znają oczekiwania szefa i wiedzą też, jakie cele mają wyznaczone, a to pozwala im w ich realizacji. Spotkanie, na którym przedstawimy intencje, cele, wyznaczymy granice, nazwiemy preferencje, czy też zainicjujemy zadawanie pytań, pozwoli na uporządkowanie istniejących już relacji i usprawni funkcjonowanie nowej grupy. 

3) Team - zespół

Wmomencie przyjęcia stanowiska lidera wszystkie oceny skupiają się właśnie na nim: lider analizuje swoją postawę, decyzje, strategie, współpracownicy też interpretują zachowania nowego przełożonego, a to staje na przeszkodzie efektywności całego zespołu. Odwrócenie takiego stanu rzeczy i nakierunkowanie zespołu na wyznaczone zadania pozwoli na polepszenie wyników. 

4) Equilibrium - równowaga

Żeby model zarządzania funkcjonował poprawnie należy znaleźć równowagę między zachowaniem ,,koleżeńskich”, dobrych relacji z współpracownikami, a koncentracją na zadaniach i osiąganiu wyników.
 

Wszystkie składowe modelu ARTE i wiedza, że taki model może być pomocny w nowej sytuacji z pewnością przyczyni się do właściwego funkcjonowania zespołu i respektowania nowego lidera. 

Copyright 2019 FOLGA S.A.